Anmälan till uppdrag 4126
XDin anmälan har skickats
Utbildare Java
Java,Eclipse,Git
Utbildare
Gbg
Kursens huvudsakliga innehåll Kursens syfte är att den studerande skall kunna programmering och de javaverktyg som finns. Kursen omfattar följande moment:  Algoritmer  Dokumentering  Arbeta i projektform  Termer inom JAVA  Grunderna inom objektorienterad programmering  Kodens livscykel  Informations lagring  Användning av externa filer  Konstruera ett objektorienterat program i JAVA Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om objektorienterat språk, verkligheten översätts till programkod, sekvens, tilldelning, villkor, iteration samt virtuella maskiner, Java virtual machine. Vidare skall den studerande kunna redogöra för de vanligaste nyckelorden och konstruktionerna i Java, objekt, klasser, typer och första ordningens objekt i Java, vidare abstrakta datatyper, generics, void, standardbibliotek och tredjepartsbibliotek, mönster och arv, dokumentation med Javadoc, paketering med hjälp av ANT, variabler och arrayer, funktioner och metoder, modularitet och namngivning, Javaplattformen JavaSE, utvecklingsmiljön Eclipse, versionshantering med Mercurial och Git, mjukvarutest, grundläggande objektorienterad programmering. Den studerande ska få utveckla sina färdigheter i att kunna skapa ett enkelt program med Java och använda en fullvärdig utvecklingsmiljö samt tillämpa mjukvarutestning på enklare applikationer.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen