Anmälan till uppdrag 4514
XDin anmälan har skickats
Utvecklare
Kubernetes,Bash,Python,Azure,Postgres,Elasticsearch,Kibana,Prometheus,Grafana
Systemutvecklare
Gbg
I den här rollen kommer du att förstärka ett team som arbetar med både konfigurering & validering av existerande infrastruktur, samt nyutveckling. Uppgifter kommer variera mellan allt från att konfigurera log-parsning till att förenkla kodbasen för infrastrukturen genom tekniker som Kustomize och Terraform. Fokuset är alltid att skapa en så robust plattform som möjligt, och att  genom continuous delivery göra utvecklingsupplevelsen till en fröjd.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen