top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5277

XDin anmälan har skickats
Projektledare med change management kompetens
Prosci,CMS,E-Com,PIM
Projektledare
Gbg
Projektledande change management konsult inom programmet Webb och e-handelsplattform. Du kommer att leda arbetsströmmen ”People and process change management” samt arbeta med förändringen till följd av samtliga projekt inom programmet. Programmet innefattar framtagningen av en ny kundresa för utställare på mässor/möten samt implementering av en ny webb och e-handelsplattform vilket inkluderar nytt DAM-system (Digizuite), CMS (tbd), E-com (Commercetools) och PIM (tbd).Rollen som projektledande change manager innebär att på ett strukturerat sätt driva förändringsarbetet i enlighet med PROSCI samt att projektleda arbetet med att etablera styrmodell för systemförvaltning och underhåll av produktinformation.Arbetet innefattar att vägleda chefer genom förändringsresan och vi ser därför att efterfrågad resurs har vana av detta. Chefserfarenhet är en fördel. Exempel på arbetsuppgifter: · Ta fram change management strategi · Ta fram kommunikationsplan samt exekvera på denna · Analysera och följ upp på progressen av förändringsresan · Vägleda chefer genom förändringsresan · Definiera roller och ansvar för förvaltning av produktinformation. Eftersökta kompetenser: · Minst 5 års erfarenhet inom förändringsledningsarbete · Minst 4 års erfarenhet som projektledare · Mycket goda kunskaper inom förändringsledning och projektledning · Certifierad inom Prosci · Utbildad inom projektledning Eftersökta egenskaper: · Initiativtagande – Kavlar upp ärmarna och hugger i där det behövs · Ägandeskap – förmåga att ta tag i saker och driva dem i mål · Team player – förmåga att samarbeta med många olika yrkesroller och personligheter · Orädd – våga hamna utanför sitt specialistområde · Nyfikenhet - Öppet sinne och vilja att ta reda på saker som är oklara

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen