INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy omfattar: Emaco KonsultPoolen AB (org.nr: 556271-8816)

KonsultPoolen behandlar alltid all information som våra anställda, kunder, samarbetspartners och leverantörer anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter som samlas in. ​

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

När du besöker våra hemsidor kan du komma att ge KonsultPoolen information om dig själv för att kunna använda våra tjänster. Informationen om dig själv är nedan kontakt- och personuppgifter:

VAD SKA VI HA INFORMATIONEN TILL?

Avseende samarbetspartners

Syftet med insamling av kontaktinformation och CV/konsultprofiler från våra samarbetspartners är uteslutande för att kunna skicka ut matchmail med information om lediga tjänster som vi tror kan vara intressanta för ert företag och era konsulter samt presentera individen som konsult gentemot en potentiell företagskund. ​

Avseende kunder och leverantörer

Syftet med insamling av kontaktinformation från aktuella och potentiella kunder och leverantörer är uteslutande för att kunna hantera vår rådande affärsrelation samt förfrågningar av tjänster från KonsultPoolen . ​

VARFÖR OCH PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Avseende samarbetspartners

Vi behandlar personuppgifter för att kunna matcha konsultprofiler mot lediga tjänster, både innan, under samt efter uppdragets fullgörande och/eller samarbetspartneravtalets slut. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal inom KonsultPoolen med ändamålet att uppfylla kontraktförpliktelser och relevanta åtaganden. Behandlingen sker enligt den rättsliga grunden intresseavvägning. ​

Avseende jobbsökande

Vi behandlar personuppgifter för att kunna matcha CV mot lediga tjänster i vår rekryteringsprocess. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal inom KonsultPoolen och behandlingen sker enligt den rättsliga grunden intresseavvägning.  

Avseende kunder och leverantörer

Insamling av kontaktinformation från aktuella och potentiella kunder sker enligt den rättsliga grunden avtal eller intresseavvägning. ​

SÄKERHET

​ All behandling av personuppgifter som används av KonsultPoolen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR). ​ KonsultPoolen har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och upprätthålla en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för de personuppgifter som behandlas. ​

HUR GÖR JAG FÖR ATT GÅ UR ERT NÄTVERK OCH VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER?

Ni behöver vända er till oss genom att skicka ett mejl till info@konsultpoolen.se och meddela att ni inte önskar några fler matchmail från oss eller att er CV skall tas bort. Självklart är Ni välkomna att kontakta oss igen om Ni vill vara aktuell för lediga tjänster i framtiden.

Ni har alltid rätt att få följande information samt begära:För att begära något av ovan eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på info@konsultpoolen.se