top-image
top-image

På jakt efter nya konsultuppdrag?

Vi har attraktiva uppdrag för dig som konsult

KonsultPoolen är en gemensam marknads- och försäljningskanal och står för alla affärskontakter och avtal. För dig som är IT-konsult genererar KonsultPoolen attraktiva uppdrag från olika typer av företag. Bli en del av oss och upptäck nya möjligheter i din karriär. Vi söker talanger som vill utvecklas och växa tillsammans med oss.

Google Cloud expertiseGbg

Google Clouds

Design LeaderGbg

UX

Software DeveloperGbg

C, C+, MATLAB, Agile, AUTOSAR, Python

.Net DeveloperGbg

C#, .NET, E-commerce, Optimizely, Epi-Server, CMS

E-commerce ArchitectGbg

C#, .NET, EPI-Server, E-Commerce, SAP, CMS

Azure ArchitectGbg

Azure, SAP, .NET, C#, EPI-Server

Azure IntegrationGbg

Azure, SAP, .NET, C#, E-Commerce, Epi-server

Cyber Security EngineerGbg

Cyber Security, SIEM, IDS/IPS, firewalls, OWASP, NIST, Burp Suite, Nessus, Qualys, Java, C#, Python, JavaScript, AWS, DevOps, GDPR

Experienced Software Team LeadGbg

C++, Embedded-C, Kotlin, Java, GitLab, KanBan

BackendutvecklareGbg

.NET, C#, ASP.NET, SQL SERVER, GitHub, Docker, TypeScript, Linux Server

Configuration engineerGbg

JSON, XML, TypeScript, Git, DevOps, Jira, Agile, Azure

Senior Business AnalystGbg

Squad Lead Gbg

Scrum, Agile, SAFE, GxP, NodeJS, React

BackendutvecklareGbg

Java, Spring Boot, Mongo DB, Docker, Kubernetes, Kafka, Cucumber, CI/CD, Azure DevOps

Senior Motion Graphics ArtistGbg

UI/UX, 2D/3D, Adobe, VR, Blender

Digital Experience DesignerGbg

VR, AR, Vred, Python, Unreal, Blueprints, 3D

Testare AI/MLGbg

Agile, GxP, Java, Cucumber, SonarQube, Jira, GitHub, SQL, AWS, Jenkins

Senior web developers Core Web squadsGbg

React, Git, Typescript, CI/CD, Figma, MongoDB, NodeJS

Embedded Software EngineerGbg

Matlab, Simulink, TargetLink, Jenkins, Embedded Coder, C, C++, Python

Experienced Technical IT support specialistGbg

Python, Shell Scripting, RedHat Linux, AWS, Kubernetes, Gitlab, Jenkins

Senior Dev-Ops EngineerGbg

Linux, Bash, Python, Java, Typescript, SQL, CI/CD, React, GitHub

Software Developer–Vehicle ControlsGbg

Agile, Scrum, Python, Git, Jira, Docker, Android, IOS

DevSecOps EngineerGbg

DevSecOps, Kubernetes, Openshift, MS Azure, ARGO CD

Scrum Master/Agile CoachGbg

Scrum, Agile, DevOps

Web developerGbg

NodeJS, Git, TypeScript, React, GraphQl, TDD, CI/CD, Azure DevOps, Figma

Lösningsarkitekt ServiceNowGbg

Leveransansvarig telefoniGbg

PPS, Antura

Product Content ManagerGbg

Agile, Jira, Miro, Figma, CMS, JavaScript, HTML, DAM, SEO

Study Content ManagerGbg

CMS, Jira, Miro, Figma, CMS, JavaScript, HTML, DAM, SEO

Consent Content ManagerGbg

Agile, Jira, Miro, Figma, CMS, JavaScript, CSS, HTML

Translation Solution ArchitectGbg

Agile, AI, Miro, Jira, Figma, CMS, CSS, JavaScript, HTML

Training Content ManagerGbg

Agile, Training Managerment, eConsent, RPM, eCOA

Business Analyst (PLM)Gbg

PLM, KDP, 3XD, Agile

Jamf AdministratorGbg

Jira, Azure Boards, JIRA, AD, DNS, JAMF

CobolutvecklareSth

Cobol, DB2, CICS, JCL

Test engineerGbg

Linux Windows, OPC, Sctum, Azure DevOps, Java, .Net, Agile

Crew Resource System SpecialistGbg

Python, Shell Script, Agile, Ops

Site Reliability EngineerGbg

Python, JavaScript, Java, SLA, MongoDB, Linux, Docker, Kubernetes, DevOps

Senior DevOps EngineerGbg

CI/CD, Cubernetes, AWS, Docker, Python, Java, JavaScript, Kubernetes, GitLab, MongoDB

Senior Web DeveloperGbg

Node.Js, TypeScript, Git, JavaScript, Agile, Docker, AWS

Kontakta oss

Om du ser något uppdrag som kan passa dig eller någon annan är du välkommen att höra av dig. Använd vårt formulär eller kontakta oss direkt, och ange gärna vårt uppdragsnummer när du hör av dig.