top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5278

XDin anmälan har skickats
Fullstackutvecklare .Net PHP
.Net,PHP,C#,SQL Server
Systemutvecklare
Gbg
För en kortare insats söker kunden en konsult som idialiskt har dessa kunskaper: Backend-utveckling med fokus på .NET och C#, samt erfarenhet av databashantering med SQL Server och MySQL. Frontend-utveckling, framförallt med JavaScript, samt goda kunskaper i HTML, CSS och Bootstrap för responsiv design. Versionshantering med Git. Serverhantering och nätverkskunskaper, särskilt relaterat till PC-servrar och deras underhåll. Utvecklingsverktyg: Bred erfarenhet av att arbeta i Visual Studio för .NET-utveckling och PHPStorm för PHP-relaterade projekt. Kandidaten bör också kunna både svenska och engelska. Erfarenhet med PowerShell, Angular och Datatables.net anses vara en bonus, men är inte ett krav.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen