top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5280

XDin anmälan har skickats
Fullstackutvecklare
.Net,C#,Sql Server,MySql,Html,CSS
Systemutvecklare
Gbg
Kort uppdrag med focus på följande produkter: Backend-utveckling med fokus på .NET och C#, samt erfarenhet av databashantering med SQL Server och MySQL. Frontend-utveckling, framförallt med JavaScript, samt goda kunskaper i HTML, CSS och Bootstrap för responsiv design. Versionshantering med Git. Serverhantering och nätverkskunskaper, särskilt relaterat till PC-servrar och deras underhåll. Utvecklingsverktyg: Bred erfarenhet av att arbeta i Visual Studio för .NET-utveckling och PHPStorm för PHP-relaterade projekt. Kandidaten bör också kunna både svenska och engelska. Erfarenhet med PowerShell, Angular och Datatables.net anses vara en bonus, men är inte ett krav.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen