top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5295

XDin anmälan har skickats
Leveransansvarig telefoni
PPS,Antura
Leveransansvarig
Gbg
Vi har behov av en konsult som kan ta helhetsansvar för leveranser och kan säkerställa att behov och krav på upphandlingsobjekten identifieras och förädlas. Vidare ingår att säkerställa att projektets resultat uppfyller de krav som har formulerats. Detta innebär att självständigt utföra följande inom kravhantering: Samla krav (utföra kravdialog, prioritera och kategorisera) samt leda kravdialog gentemot projektets intressenter Definiera krav för upphandlingsobjekt Skapa upphandlingsunderlag tillsammans med upphandlingsspecialist Svara på frågor från anbudsgivare och leverantörer Delta i utvärdering av inkomna anbud Planera acceptanstest Leda genomförandet av acceptanstest   Utöver dessa kan ytterligare arbetsuppgifter i projektet tillkomma. Detta kan innefatta: Planera införande och utbildningar Delta i införandeaktiviteter Delta i arbete med tjänste-paketering Omfattning Jun 2024 - Aug 2024: 70–100 % Sep 2024 - Jan 2025: 50–70 % Feb 2025 - Jun 2025: 20–40 % På plats i Göteborg, ej distans.  

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen