top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5296

XDin anmälan har skickats
Lösningsarkitekt ServiceNow
Projektledare
Gbg
Rollen som lösningsarkitekt har som uppgift att: tillsammans med personal från Intraservice vara delaktig i det dagliga operativa arbetet inom systemförvaltningsteamet. ha expertkunskap rörande design och användning av ServiceNow och ska bidra till att plattformen nyttjas på ett enhetligt och effektivt sätt. vara spindeln i nätet gällande förståelse av ServiceNow produktportfölj och hur Intraservice ServiceNow-miljö är uppbyggd. utifrån ställda behov och krav ta fram lösningsförslag i ServiceNow som realiserar nytta och kostnadseffektivitet. kunna analysera och bryta ner krav/behov i dialog med verksamheten. jobba tillsammans med våra kunder, domänarkitekt och SDM, förvaltningsledare, kravanalytiker, systemförvaltare samt utvecklare som ingår i systemförvaltningsteamet. vara behjälplig i olika IT-projekt samt representera ServiceNow i Intraservice arkitektforum. kunna göra en konsekvens- och gap-analys i de fall det behövs. Bereda och ta fram underlag i frågor rörande strategiska beslut gällande ServiceNow-miljös framtida utveckling. hålla sig uppdaterad och informerad gällande kommande nyheter och roadmaps från leverantören och se till så att kunden får ut mest effekt av detta.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen