Systemadministratör

Som systemadministratör har du ansvar för såväl drift som administration av olika datorsystem. Du arbetar ofta tätt ihop med ditt team och ansvarar för sådant som säkerhetsuppdateringar, underhåll av servrar, felsökningar och att ta fram proaktiva idéer och lösningar. Enligt Arbetsförmedlingens jobbprognos råder det just nu balans i konkurrensen om jobb, men efterfrågan ser ut att successivt öka stadigt, så om du vill satsa på ett riktigt framtidsjobb är rollen som systemadministratör helt rätt väg att gå.

Mjukvaru- och systemutvecklare

I rollen som mjukvaru- och systemutvecklare arbetar du med alltifrån programmering och systemdesign till att utveckla nya IT-system eller vidareutveckla befintliga. Det råder just nu hög efterfrågan av duktiga mjukvaru- och systemutvecklare i hela landet, och enligt aktuella prognoser ser behovet inte ut att minska på många år framöver, utan väntas snarare öka. Några av de egenskaper som arbetsgivare ser extra fördelaktigt på är logiskt tänkande, kreativitet och god samarbetsförmåga.

Systemanalytiker och IT-arkitekter

Som systemanalytiker eller IT-arkitekt är du hjärnan bakom de strategier som ser till att verksamhetens IT-system fungerar så optimalt som möjligt. Du är ofta mellanhanden mellan tekniken och användarna, och ser löpande till att användarupplevelsen håller en hög nivå. Ofta har du även ett stort ansvar när det gäller företagets eller organisationens cyber- och informationssäkerhet, vilket kräver att du både är analytisk och har en god problemlösningsförmåga Om du håller på att utbilda dig till systemanalytiker eller IT-arkitekt har du en ljus framtid till mötes! Arbetsförmedlingens senaste rapport menar att yrket har låg konkurrens samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är hög.