Framtidens arbetsplats har en viktig roll för att skapa en framgångsrik organisation och välmående medarbetare. Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2021 var det drygt hälften av Sveriges yrkesverksamma personer som var tvungna att jobba hemma under coronapandemin. Av dessa uppgav 8 av 10 att det fungerade bra och majoriteten ville fortsätta jobba hemifrån på något sätt. Nedan har vi listat 5 trender som vi tror kommer spela stor roll i framtiden.

Hybridkontor som standard Med hybridkontor menas att kombinera arbete i företagets lokaler med arbete på distans, vanligtvis hemma. Hybridkontor gör arbetslivet mer flexibelt och kan göra det enklare för medarbetarna att få ihop livspusslet eller slippa långa resvägar. Det i sin tur kan leda till att företaget kan attrahera nya medarbetare.

Bättre tekniska lösningar Hybridkontor ställer såklart nya krav på den tekniska utrustningen. För att ha digitala möten krävs bra mikrofoner, kamera och stor skärm. Det är en förutsättning för bra hybridmöten så att alla kan delta på lika villkor oavsett var de befinner sig.

Krav på kontorsmiljön Övergången till hybridkontor kommer också ställa krav på arbetsplatsernas utformning. Det gäller att ha rätt belysning, möbler och arbetsredskap. Kontorsstolarna bör vara ergonomiska och justerbara, och skrivborden höj- och sänkbara. Men kontorsmiljön behöver också vara inspirerande och stimulera varierande arbetsuppgifter.

Fokus på hållbarhet När fler jobbar hemifrån är det många företag som funderar på att minska sina kontorsytor. På så sätt kan företag sänka sina kostnader då distansarbete leder till minskade lokalbehov. Några andra hållbarhetsinslag som vi kommer se på framtidens arbetsplatser är smart belysning, energisnål teknisk utrustning och förnybara energikällor.