Ge en tydlig bild av er verksamhet

Oavsett omfattningen av konsultens uppdrag, är det viktigt att låta hen få chans att ta del av såväl er arbetskultur som era mål och värderingar. Ju bättre konsulten förstår och känner till er organisationskultur och affärsmål, desto bättre kommer hen att leverera i projekten. Säkerställ därför att det finns tid att gå igenom allt som rör företaget så tidigt som möjligt – det kommer att löna sig för både företaget och konsulten.

Rätt förutsättningar för en smidig start

Vare sig er nya kollega bara ska vara hos er ett par månader eller en ännu längre period, är det viktigt att ni förser hen med rätt förutsättningar för att komma i gång så snabbt och smidigt som möjligt. Förbered gärna allt redan innan konsultens första arbetsdag, till exempel användarkonto till era system, personalhandbok, dator eller annat som kan vara viktigt att för en smidig onboarding.

Inkludering är viktigt

Glada medarbetare presterar bättre, så se till att konsulten blir en del av gänget! Bjud in till möten, företagets kommunikationskanaler, after works, fikastunder och andra aktiviteter redan från start – på så vis kommer konsulten känna sig välkomnad och ännu mer motiverad till att göra ett bra jobb!

Utse en mentor

Alla vet hur det känns att vara ny på en arbetsplats. Därför kan det vara bra att någon av dina anställda får tid avsatt till att vara mentor för konsulten de första dagarna. Huvudsyftet med en mentor är att stärka och stödja den nya konsulten i arbetsrollen, och på så vis få hen att snabbt känna sig trygg med sin nya roll hos er.