1. Hållbarhet

I princip alla analytiker nämner hållbarhet som en viktig trend för 2023. Företag behöver minska sina egna utsläpp, granska sina leverantörskedjor och integrera miljötänk i sina affärsstrategier. En rapport visar att hållbarhet ur ett klimatperspektiv är den tredje viktigaste faktorn för företagsledare som planerar att investera i nya produkter. Företag behöver hitta sätt att nå både finansiella och hållbara vinster på samma gång. Genom att till exempel använda teknik som AI är det möjligt att optimera rutter och samtidigt minska både kostnader och växthusgasutsläpp.

2. Automatisering

Automatisering förväntas bli ännu viktigare i tider av besparingar och lågkonjunktur. Genom att låta program utföra rutinuppgifter som tidigare utfördes av människor kan automatisering bidra till att hålla IT-investeringar på en hög nivå, även under lågkonjunktur. Företag kan använda automatisering som ett verktyg för att bekämpa inflation, sänka energikostnader och minska mänsklig påverkan i processerna. Enligt analysföretaget Radar kan automatisering vara ett effektivt sätt att spara pengar och effektivisera verksamheten.

3. Säkerhet

Säkerhetsfrågan har blivit alltmer betydelsefull i organisationer under de senaste åren och kommer fortsätta vara det. Det är inte längre enbart en angelägenhet för IT-avdelningen utan måste tas upp på lednings- och styrelsenivå. Under det senaste året minskade ransomware-attacker tillfälligt på grund av omständigheterna i Ukraina, men analytiker varnar för att detta kan vara kortvarigt. Det viktigaste verktyget i sammanhanget är maskininlärningstekniken. Just nu är det ”försvararna” som har övertaget inom detta område, men experter är oroliga över att ”angriparna” snart kommer börja använda avancerad maskininlärning i sina attacker. Därför behöver vi vara på vår vakt för att möta denna utmaning.

4. Branschmoln

Molnleverantörerna fokuserar alltmer på att erbjuda skräddarsydda lösningar till särskilda branscher som hälso- och sjukvård, fordonsindustri och finansbranschen. Exempelvis har Microsoft lanserat Azure-lösningar för den finansiella sektorn och tillverkningsindustrin, Google har paket riktade mot detaljhandeln, tillverkning och energibranschen, och AWS har introducerat program för fordonsindustrin och hälso- och sjukvården.

5. AI

Maskininlärning förutspås vara en grundläggande del av de senaste tekniktrenderna och förväntas fortsätta växa. Enligt IDC:s rapport förväntas den globala AI-marknaden, inklusive mjukvara, tjänster och hårdvara, växa med 19 procent årligen fram till 2026 och nå en omsättning på 900 miljarder dollar. En känd lansering förra året var OpenAI:s chattbot Chat GPT, som förväntas ha en betydande påverkan under året inom områden som textgenerering, systemutveckling och säkerhetsarbete. Ett annat AI-verktyg att hålla ögonen på under 2023 är Deepminds Alphacode, som har förmågan att självständigt programmera och sägs kunna hitta kreativa lösningar på olika problem.