Identifiera tecknen på dåligt ledarskap

Det första steget är att kunna känna igen och identifiera tecknen på dåligt ledarskap. Det kan ta sig uttryck i olika former, som att chefen saknar förmågan att leda och styra verksamheten, att de ställer orimliga krav eller skapar osäkerhet och förvirring istället för att ge stöd och trygghet. Det är också viktigt att vara medveten om de negativa effekterna av dåligt ledarskap som stress, oengagerade medarbetare och negativa arbetsrelationer.

Förstå olika former av dåligt ledarskap

Det finns olika former av dåligt ledarskap, varav två vanliga är aktivt och passivt destruktivt ledarskap. Det aktiva destruktiva ledarskapet kännetecknas av arrogans, hotfullhet eller egoism, medan det passiva destruktiva ledarskapet är mer otydligt och präglas av brist på engagemang och stöd till medarbetarna. Båda formerna är skadliga och kan ha negativa konsekvenser för verksamheten.

Prata om problemet och ge feedback

Som medarbetare är det viktigt att ta initiativ och prata med din chef om de problem du upplever på grund av dåligt ledarskap. Ge konkret feedback och beskriv hur chefens beteende påverkar dig och ditt arbete. Var tydlig med exempel på situationer som skapat problem. Ibland kan medarbetare vara rädda för möjliga påföljder, men det är viktigt att försöka överkomma den rädslan och ta upp problemet.

Sök stöd och vidarebefordra problemet

Om din chef inte lyssnar eller agerar på feedbacken kan det vara lämpligt att söka stöd från andra i organisationen eller ta upp problemet på nästa nivå. Det kan vara genom att prata med HR-avdelningen eller närmaste chef till din chef. Att ha stöd från andra och få problemet dokumenterat kan vara viktigt om du behöver ta frågan vidare.