Var en ledare

Som projektledare är du ledaren för projektet. Måla upp en tydlig vision för vart ni ska och definiera tydliga rollbeskrivningar för ditt team. Våga delegera och fördela uppgifterna effektivt. Kom ihåg att du inte behöver göra allt själv – ditt team är där för att stödja dig.

Kommunicera

Kommunikation är en nyckelfaktor för framgångsrik projektledning. Som projektledare behöver du kunna kommunicera effektivt med ditt team, beställare och andra intressenter. Lyssna aktivt och anpassa din kommunikation efter olika individer och situationer. Utveckla din förmåga att vara tydlig, tydliggöra förväntningar och få medarbetarna att känna sig delaktiga.

Samla insikter

För att få ditt team att fungera effektivt är det viktigt att du har en god självinsikt. Förstå hur ditt beteende och din kommunikation påverkar andra och arbeta med självkännedom. För att skapa ett starkt team behöver du också ha insikt om dina medarbetares beteenden och kompetenser. Bygg på mångfalden i ditt team och se till att alla kan bidra på bästa sätt.

Sträva efter att utvecklas

Projektledning kräver en bred uppsättning kompetenser. Identifiera vilka områden i ditt ledarskap som kan förbättras och arbeta aktivt med att utveckla dem. Även om det kan vara frestande att fokusera på dina styrkor, kommer du att dra nytta av att stärka dina svagare sidor. Analysera ditt arbete, ta feedback från betrodda personer och överväg att gå en chefsutbildning för att utveckla ditt ledarskap.

Tydlighet

En av de vanligaste orsakerna till att projekt misslyckas är otydliga eller föränderliga beställningar. För att öka chanserna till framgång behöver du få en tydlig beställning från projektägaren och planera för regelbundna avstämningar. Sätt syftet med projektet, vilket mål som är viktigast att uppnå och vilket mandat du har som projektledare. Fråga hellre en gång för mycket än för lite.