Det finns många faktorer som påverkar din prissättning – tidsåtgång, kompetens, uppdragets syfte, kundens karaktär och affärens struktur. Är det ett engångsuppdrag eller återkommande arbete? Jobbar du för en ideell organisation eller ett storföretag? Det finns många faktorer att ta hänsyn till vilket kan göra det svårt att sätta ett timpris och sedan använda sig av det i alla lägen.

För att kunna skapa värde och ta betalt för det är det viktigt att förstå dina kunder. Ju mer du vet om deras behov, utmaningar och önskemål, desto bättre kan du anpassa ditt erbjudande och prissätta det på ett sätt som motsvarar deras betalningsvilja. Var lyhörd och se till att kommunicera värdet av din expertis och hur det kan hjälpa dina kunder att uppnå sina mål.

Kostnadsbaserad prissättning

En vanlig metod för prissättning är att utgå från kostnaderna och göra en kalkyl. Du behöver ta hänsyn till alla kostnader relaterade till att leverera din tjänst inklusive administration, försäljning, semester och andra företagsrelaterade kostnader. Sedan måste du också inkludera en vinstmarginal som gör att ditt arbete blir lönsamt. Men kom ihåg att endast kostnadsbaserad prissättning kan leda till att du missar kundens betalningsvilja.

Konkurrentbaserad prissättning

En annan faktor att tänka på är vad dina konkurrenter tar betalt för liknande tjänster. Det kan vara svårt att motivera ett högre pris om du inte kan erbjuda ett mervärde eller en differentiering. Se till att din tjänst sticker ut på något sätt, till exempel genom att erbjuda bättre kvalitet, snabbare leverans eller andra förmåner som kan motivera ett högre pris. Tänk dock på att listpriser inte alltid är representativa för de faktiska priserna som kunder betalar.

Värdebaserad prissättning

En effektiv metod för prissättning är att fokusera på värdet av din tjänst för kunden. Det handlar om att ta reda på hur mycket kunden är villig att betala baserat på den nytta och de fördelar som de upplever genom att anlita dig. Detta kräver att du genomför marknadsundersökningar och samlar in information om kundernas preferenser och betalningsvilja. Genom att identifiera olika segment inom din målgrupp kan du också differentiera priserna baserat på vad olika kundgrupper värderar mest.