1. Framtidssäkra ditt företag

Hållbarhet blir en alltmer avgörande faktor för företags överlevnad. Om inte ett företag blir mer hållbart, kommer kunder och anställda snarare vända sig till konkurrenter som omfamnar hållbarhet.

2. Bygg ditt varumärke

Företag som tar hållbarhetsfrågan på allvar visar ansvarstagande och förstår samhällets växande krav. Genom att arbeta för en hållbar agenda byggs ett starkare varumärke och du minimerar risken för negativ publicitet.

3. Ekonomiska fördelar

Hållbarhetsarbete identifierar kostnadsbesparingar genom exempelvis minskad energiförbrukning, bättre resursanvändning och återanvändning av material. Genom att optimera resurserna kan företag spara betydande summor.

4. Attrahera fler kunder

Att vara transparent kring ert hållbarhetsarbete kommer attrahera kunder som värdesätter ansvarsfulla och miljövänliga företag. Dessutom rekommenderar kunder hellre ett företag som jobbar med hållbarhet än ett som inte gör det.

5. Grundläggande krav

Det finns redan existerande lagar och standarder som kräver att företag rapporterar sitt hållbarhetsarbete. Och i framtiden kommer det ställas ännu högre krav, vilket gör hållbarhetsarbete till ett grundläggande krav för företag.

6. Positiv arbetsmiljö

Ett hållbart företag skapar en positiv och engagerad arbetsmiljö. Anställda blir mer motiverade, stolta och produktiva när de ser att arbetsgivaren tar hållbarhetsfrågor på allvar.

7. Främjar innovation

Att behöva tänka ur ett hållbarhetsperspektiv driver innovation och tillväxt genom utveckling av nya, hållbara affärsmodeller och idéer. Detta främjar företagets utveckling på både kort och lång sikt.

8. Moralisk perspektiv

Att ta ansvar för att bidra till en bättre planet och samhälle är inte bara rätt sak att göra, det är nödvändigt för att rädda miljön och säkra en bättre framtid för kommande generationer.