Jämställdhet inom konsultbranschen är en angelägen fråga som årligen belyses genom olika rapporter och undersökningar. Den senaste Jämställdhetsrapporten 2023 visar en ökning i andelen kvinnor, men vi är ännu långt ifrån en balanserad representation. Genom att synliggöra och uppmuntra en diversifierad arbetsstyrka kan vi skapa en mer inkluderande och framgångsrik arbetsmiljö.

Enligt Jämställdhetsrapporten 2023 har andelen kvinnor inom svenska konsultföretag stigit från 33 till 34 procent. Detta är ett steg i rätt riktning men fortfarande inte tillräckligt för att uppnå en verklig balans. Att inkludera fler kvinnor är avgörande för branschens framtid. Med fler kvinnor i branschen ökar inte bara möjligheterna att nå en bredare kundbas utan det förbättrar också arbetsmiljön och innovationsgraden. Studier visar att en blandad arbetsstyrka presterar bättre. Att vara en framgångsrik konsult handlar om samarbete och förståelse för kundens behov, vilket gynnas av en varierad arbetsstyrka.

Vad är det då som gör att så få kvinnor jobbar i branschen? Undersökningar visar att många inte tror att de skulle trivas i en så mansdominerad miljö, och många berättar också att information och annonsering kring utbildningar och jobb ofta missar de unga kvinnorna. Här finns det mycket att göra för att få kvinnor att känna sig välkomna i branschen.

Sju tips för att öka mångfalden på arbetsplatsen! 1. Se till att det finns strukturer för en objektiv rekryteringsprocess. 2. Gör inkluderande annonser. 3. Anställ utifrån olika kompetenser – både teknisk kunskap, driv och förmågan att lära sig något nytt. 4. Lyft fram kvinnliga medarbetare i annonsen, på er hemsida och rekryteringsprocessen. 5. Poängtera för ägare och ledning att mångfald och jämställdhet bidrar till affärsvärde. 6. Anställ fler kvinnor i ledande positioner. 7. Våga ifrågasätt er kultur och se till att den är inkluderande för kvinnor på arbetsplatsen.