Fler och fler företag har börjat använda sig av AI och Maskinlärning för att både effektivisera sitt arbete och bli mer konkurrenskraftiga. Begreppet Artificiell Intelligens, eller AI, myntades av amerikanaren John McCarthy redan år 1956 och syftade då på tekniken att skapa intelligenta maskiner. Idag används begreppet för olika typer av mjukvaror där programmet på något sätt efterliknar mänskligt beteende.

Maskininlärning

Maskininlärning är en del av AI där program kan lära sig känna igen mönster, beteenden eller trender. Inom Maskininlärning så finns tre huvudkategorier.

Väglett lärande: Programmet får både indata och utdata för att lära sig efterlikna dessa exempel.

Icke-väglett lärande: Programmet får bara indata och måste därmed hitta mönster i datan utan att veta förväntat resultat.

Förstärkningsinlärning: Programmet får olika belöning för olika resultat och måste därmed beräkna och testa sig fram till det som ger den optimala belöningen. Kan ses som att ge programmet ett önskat mål och sedan får det träna sig självt för att komma så nära det som möjligt.

Vad används AI till idag?

Artificiell Intelligens används för att sortera information, data och upptäcka mönster i exempelvis statistik. AI kan också automatisera manuella processer, dra slutsatser från stora mängder data och hjälpa oss ta bättre och mer effektiva beslut.

Enligt Experis, en del av ManpowerGroup, använder 28% av svenska företag AI i sina rekryteringsprocesser. Det är en ökning från 2019 då endast 18% använde AI. En rapport från Tillväxtanalys visar att bolag som använde AI 2019 hade 7% högre produktivitet det efterföljande året än de som inte använde AI.

Allt fler svenska företag integrerar AI-teknik för att förbättra olika sektorer, från rekrytering till tillverkning och fordonsindustrin. Det är en strategi för att förbli konkurrenskraftig och effektiv i dagens marknad och inom framtida teknologiska framsteg. Inom industrin har AI implementerats för att förbättra produktionen. Inom fordonsindustrin är målet för AI-assisterad körning att skapa självkörande bilar. Exempelvis har Volvo Cars och Veoneer bildat Zenseact för att minska olyckor med AI-teknik. Scania har samarbetat med Rio Tinto för att automatisera gruvtransporter och ABB använder AI för att automatisera navigeringen på fartyg. Inom tillverkningsindustrin använder Stora Enso AI för att förhindra produktionsstopp genom att analysera produktionsdata och föreslå åtgärder till operatörerna.

Dessa framsteg inom AI och Maskininlärning är bara början på en spännande resa mot framtiden, och potentialen för dess utveckling är oändlig. Med en växande förståelse och tillämpning av dessa teknologier, ser vi fram emot en tid av exponentiell tillväxt och spännande framsteg inom AI-landskapet.