1. Definiera ditt behov

Innan du börjar söka efter en konsult är det viktigt att klargöra ditt behov. Är det strategisk rådgivning, teknisk expertis eller projektledning som krävs? Genom att tydliggöra dina behov blir det lättare att välja rätt person för ditt uppdrag.

2. Förbered dig genom att läsa på

För att hålla en effektiv intervju är förberedelse nyckeln. Genom att läsa på om konsultens profil, både genom CV:t och på plattformar som LinkedIn, får du en djupare förståelse för deras erfarenheter och expertis.

3. Använd situationsbaserade frågor

För att utvärdera en konsults erfarenhet och hur de hanterar utmaningar rekommenderar vi situationsbaserade intervjufrågor. Genom att ställa frågor som relaterar till verkliga arbetssituationer får du en bättre uppfattning om deras arbetssätt.

4. Var lyhörd och ställ följdfrågor

Var uppmärksam under intervjun och ställ relevanta följdfrågor. Detta ger dig en djupare inblick i konsultens tänkande och resonemang.

5. Var tydlig med dina mål och förväntningar

Kommunicera klara mål och förväntningar under intervjutillfället. Detta minimerar risken för missförstånd och felaktiga förväntningar längre fram.

6. Bedöm kommunikationsförmåga och samarbetsvilja

Utöver kompetens är kommunikationsförmåga och samarbetsvilja nyckelkomponenter för ett lyckat samarbete. Se till att konsulten inte bara har rätt kompetens, utan också kan samarbeta väl med ditt team.

7. Granska referenser

Efter intervjun är det viktigt att kontakta konsultens referenser för att få insikt i deras arbetssätt och pålitlighet.

Genom att följa dessa tips kan du öka chansen att göra en kompetensbaserad och framgångsrik anställning av en konsult som passar dina specifika behov och projekt. Lycka till!