I en undersökning som rekryteringsbyrån Worko gjorde under 2023 kunde man tydligt se att det fanns en diskrepans mellan de mest eftersökta IT-rollerna och de faktiska rekryteringsbehoven. Vissa roller toppar nämligen listan över de mest sökta på Google, men stämmer sedan inte överens med det faktiska behovet hos arbetsgivarna.

Jämförelsen mellan de mest eftersökta rollerna och de faktiska behoven är baserade på antalet kandidater efterfrågade av Workos kunder under tolv månader jämfört med genomsnittlig sökvolym på Google under samma period. Resultatet visar en tydlig skillnad: UX-designer och Scrum master, trots att de är högt eftersökta på Google med 5 300 respektive 3 500 sökningar per månad, motsvarar bara 1 % av faktiska rekryteringsbehov hos Workos kunder.

Intressant nog verkar de största kompetensbehoven ligga hos roller som samlas under termen Systemutvecklare, inklusive frontent-, backend- och fullstack-utvecklare. Trots detta verkar dessa roller inte vara lika populära bland jobbsökande inom branschen. Marknadschefen på Worko tror att den ökade populariteten för kreativa yrken, som UX-designer, kan bidra till detta då mångas lockas av det trendiga inom kreativa yrken vilket skapar ett överskott av kandidater.

Men såklart så kan detta leda till negativa konsekvenser. Enligt IT&Telekomföretagens rapport från 2020 förväntades det år 2024 finnas ett underskott på 70 000 IT-kompetenser i branschen. Detta kan på sikt påverka Sveriges konkurrenskraft och till och med avskräcka globala företag från att investera i landet. Idag bidrar tech-branschen lika mycket till BNP som alla basindustrier tillsammans.

Även om undersökningen visar en klyfta mellan eftersökta roller och verkliga behov, ger den oss också möjligheten att göra någonting åt det. Att minska gapet kräver en medvetenhet hos både jobbsökare och arbetsgivare, en gemensam strävan att anpassa kunskap till behov. Genom att fokusera på att tillhandahålla och efterfråga de kompetenser som verkligen behövs, kan vi skapa en konkurrenskraftig IT-sektor tillsammans.