Anmälan till uppdrag 4095
XDin anmälan har skickats
Erfaren Databasutvecklare
Python,SQL,NoSQL,LIDAR,Big Data
Databaskonstruktör
Gbg
Vi söker dig som har ett kreativt och analytiskt sinne. Du har erfarenhet av arbete med Big Data och ska skapa databaser som är sökbara, versionskontrollerade och lätta att visualisera. Du har utvecklat i programmvaran Python. Du har praktisk erfarenhet av att utveckla skalbara, distribuerade datalösningar mha SQL eller NoSQL.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen