Anmälan till uppdrag 4103
XDin anmälan har skickats
Infrastruktur Specialist Linux
Linux,Docker,DevOps,Kubernetes,Slurm,Anvisble,Open Source
IT-Arkitekt
Gbg
Detta är ett uppdrag för dig som tar stort ansvar och tycker om att vara längst fram i utvecklingsledet. Uppgiften omfattar allt från Hårdvaru plattform till utvecklingsverktyg. Plattformen bygger på Linux och Open Source. You will work with both hardware and software related to a Deep Learning Infrastructure. This includes everything from adapting and expanding the hardware platform all the way up to the development toolchain used by our teams. Your responsibility comprises: o Supporting existing hardware platform and installing new hardware o Support developers from a DevOps perspective, both related to the development toolchain and to implement DevOp routines. o Develop the Deep Learning toolchain environment. o Plan and perform future changes and improvements together with the rest of the team and in cooperation with the users. o Support teams and users of the Deep Learning platform.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen