Anmälan till uppdrag 4115
XDin anmälan har skickats
Javautvecklare backend
Java,Kotlin,Kubernates,Kafka
Systemutvecklare
Gbg
Du kommer att få ta del av olika projekt främst inom affärsområdet Mobilitet. I rollen ingår att samarbeta med resterande i teamet som i det här projektet jobbar med att underlätta att beställa olika typer av mobilitetstjänster. Man använder främst Kotlin och Java samt eventbaserad utveckling. Du kommer att få använda modern teknik där också valen av teknik är relativt fria.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen