Anmälan till uppdrag 4127
XDin anmälan har skickats
Utbildare backend
Utbildare
Gbg
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i backend och färdigheten att sätta ihop ett fungerade system. Kursen omfattar följande moment; ramverk och specifikationer, standarder, arbeta i projektform, serviceorienterad flerskiktsarkitektur, webbapplikationer och bakomliggande serverkod, datalagring inom backend Kursens mål Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om ramverk och specifikationer, standarder, serviceorienterad flerskiktsarkitektur, webbapplikationer och bakomliggande serverkod och datalagring inom backend. Vidare skall den studerande ha kunskaper i att kunna förklara ramverk och specifikationer, förklara vad serviceorienterad och flerskikts arkitektur innebär och kunna redogöra för testning inom backend. Den studerande ska få utveckla sina färdigheter i att kunna koppla en webbapplikation med bakomliggande serverkod, datalagring, förutse hur kundkrav och tekniska förutsättningar påverkar val av arkitektur, skapa och att implementera en applikation från koncept till implementation samt tillämpa olika testmetoder i backend applikationer. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att självständigt kunna utföra en implementation, val av designmönster etc. utifrån ett projektets förutsättningar.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen