Anmälan till uppdrag 4565
XDin anmälan har skickats
Arkitekt och kravställare
Cloud
IT-Arkitekt,Kravgranskare
Gbg
I första skedet arbeta med kravställning och inköp av ny molntjänst och i andra skedet implementation av detta.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen