Anmälan till uppdrag 4616
XDin anmälan har skickats
Drifttekniker 2st
ITIL,SQL
Nätverkstekniker
Gbg
1. Förutsättningar/Bakgrund Vi söker två IT-drifttekniker till Serverplattform. Verksamhetsområdet IT består av 8 enheter. Enheten IT-applikation och integration består av ett antal team där Serverplattform ansvarar för den infrastrukturnära applikationsförvaltningen. Serverplattform:s roll i verksamheten: Teamet Serverplattform ansvarar för den infrastrukturnära applikationsförvaltningen. Teamet har även ett tätt samarbete med systemförvaltare inom verksamhetsområdena och förvaltningar, tillsammans med dem hantera förändringar i de tekniska miljöerna. Teamet befinner sig i en fas med kraftig tillväxt av nya uppdrag kombinerat med behovet att uppgradera våra miljöer innebär ett behov av att förstärka gruppen med två seniora konsulter. 2. Arbetsuppgifter Som konsult inom serverplattform förväntas du arbeta med:  Drift och underhåll av den applikationsnära infrastrukturen så som felsökning av server och applikation i samband med incidenter och problem, vilka hanteras i ärendehanteringssystemet service now.  Arbeta med support och underhållsfrågor enligt definierade ITIL processer (incident, change/release, request, problem)  Underhåll och migrering av vår IIS miljö till nyare version. Webbsiter på sju IIS servrar, win2012 och win2016 servrar, som behöver migreras till ny serverhårdvara dvs win2019.  Underhåll och uppdatering av vår ftp-programvara. Vi arbetar med programvaran serv-u. Programvaran finns installerad på två servrar.  Arbete med vår automatiseringsprodukt, automate. Arbetet består i att migrera jobben till nyare versioner av automate eller till andra miljöer så som sccm eller biztalk. Automate finns i dag installerat på fyra serverar varav två är win2008 server som måste avvecklas. Automate finns idag i 3 olika versioner som behöver migreras till senaste versionen som är automate 11.  Uppdatera dokumentation  vara rådgivande vid förfrågningar/projekt/uppdrag och upphandlingar.  vara delaktig i den löpande dialogen mellan kunder och verksamhetsområde IT  arbeta med att koordinera leveranser samt underhållsarbete  utreda identifierade förbättrings/utvecklingsbehov av miljön/miljöerna genom samordning med övriga enheter inom verksamhetsområde IT 3. Kompetensprofil Kompetensområde Windows server från minst version 2012 år MS IIS från minst version 8. 5 år SQL server från minst version 2012 3 år ftp-programvara tex programvaran Serv-u 3 år Scripthantering Powershell 3 år Dokumenterad erfarenhet att arbeta med operativ drift 5 år Dokumenterad erfarenhet att arbeta i stora IT driftsmiljöer 5 år med centraliserad serverdrift och minst 1000 användare. Dokumenterad erfarenhet inom Ramverket ITIL 3 år

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen