Anmälan till uppdrag 4623
XDin anmälan har skickats
Digital marknadsföring
Google Analytics,KPI
Systemutvecklare
Gbg
Du är mer åt Google Analytics-hållet, och kan på mer detaljerad nivå sätta upp KPI:er i GA, analysera hotjar-filer, följa upp både ur ett kundrese- och ett finansiellt perspektiv.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen