Anmälan till uppdrag 4632
XDin anmälan har skickats
Senior kravhanterare/projektledare
MS Office,ERP
Projektledare
Gbg
En kund i Göteborg utvecklar och marknadsför ett ERP-system för handelsföretag. De inleder nu en större satsning på vidareutveckling av systemet genom att ta in både fler medarbetare och fler konsulter. För att möta flera ERP-användares önskemål om ökad funktionalitet och integrationer, mot sina egna system och egna kunders och leverantörers system efterfrågas en senior kravhanterare/projektledare för kravinsamling, samordning och delaktig i prioriteringar. Resultatet skall dokumenteras och utgöra underlag för genomförande av IT-projekt för utveckling av ny/kompletterande funktionalitet i ERP-systemet. Vissa lösningar kan göras speciellt anpassad för en unik slutkund. ERP-systemet används av ca 125 kunder och 2500 användare. Uppdraget startar omgående med en insats på heltid (deltid på 75% kan accepteras) under flertalet månader. Kravhanteraren/projektledaren skall ha gedigen erfarenhet av att förstå och kommunicera med kravställare såväl i linjearbete som på IT-sidan. Integrationslösningar mot andra system/datalager är aktuella krav från flera slutkunder. Erfarenhet av ERP-system, integrationer och IT-utveckling värderas extra högt liksom förmåga att leda, samordna och dokumentera. Affärssystemet: är integrerat med MS Office och kommunicerar med andra system genom etablerade standards. Det klarar samtliga kedje- och branschkrav. Kunden deltar aktivt i utvecklingen av Vilma-standarden. har en grundlösning för Handel och en kompletterande lösning för Inköp och Försäljning. Till dessa båda paket finns ett antal tilläggslösningar, beroende på bransch och behov. utvecklas ständigt bl. a. med nya tekniska lösningar för molntjänster och appar.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen