Anmälan till uppdrag 4648
XDin anmälan har skickats
Coach/Scrum
Agile,scrum
Projektledare,Scrum Master
Gbg
Syftet med uppdraget är att stötta nuvarande chef för bankens produktspecialister under en period då denna chef kommer att gå in i ett annat uppdrag inom banken under en period och därmed behöver avlastning. Rollen är därför en blandning av WoW-coach/PO/Scrum Master. Nuvarande chef kommer att kvarstå som personalansvarig och tanken med att ta in en konsult är att få avlastning i det dagliga arbetet men även att bidra med erfarenhet inom agila arbetssätt och driva ett visst mått av förändringsledning inom gruppen. Exempel på arbetsuppgifter som konsulten skulle utföra: Ta fram tydligare metodik för att åskådliggöra behov vs. tillgänglig kapacitet inom t ex ett tertial eller en kommande sprint – kapacitetsplanering med andra ord Stötta medarbetare i prioritering och metodik och tankesätt kring ”störst värde först”, MVP Jobba aktivt med att motivera, stötta och utveckla teamet Stötta teamet och föreslå åtgärder i de fall arbetsbelastningen är för hög Jobba aktivt med enskilda individer kring förmågan att leda sig själv, prioritera och sätta struktur i vardagen Delta på sprintplaneringar, stand-ups, veckoavstämningar inom respektive produktområde Skall krav: Erfarenhet av ledarskap och agila arbetssätt Börkrav: Erfarenhet från bank och gärna produktutveckling och förvaltnin Personliga egenskaper: Kommunikativ och lyhörd lagspelare som har förmågan att entusiasmera

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen