Anmälan till uppdrag 4907
XDin anmälan har skickats
Drift och utveckling i Filemaker
Linux,Filemaker,Windows
Systemutvecklare
Gbg
Du kommer att arbeta med drift av Filemakerserver och Filemakerplattformen samt applikationsdrift av Filemakerapplikationer. Ovan punkter inkluderar hantering av eventuella incidenter som uppstår samt mindre uppdateringar/uppgraderingar i Filemakerservrar för Operativsystemen; Windows, Linux. Ovan del innefattar underliggande ”hostar” och ska levereras som en tjänst där det inte behöver vara specificerade resurser. Driften utförs via remote desktop genom en nedlåst jumpserver så att leverantör kommer in i miljön. Leverantör ska använda säker anslutning efter anvisningar för att kunna hantera tjänsten.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen