Anmälan till uppdrag 4908
XDin anmälan har skickats
Applikationsutveckling Filemaker
Filemaker,Linux,SQL,Windows
Systemutvecklare
Gbg
Du kallas in vid behov för utveckling/lösningar av applikationer baserade på Filemaker. Du skall ha resursen minst kompetensnivå tre (3). Du ska även, med kort inställelsetid, kunna arbeta i kundens lokaler när incident uppstår. Det som är viktigast är att efterfrågad kompetens finns tillgänglig när behovet uppstår. För denna del är den uppskattade omfattningen ca 50% av en heltid. Det är meriterande om resursen: • Har erfarenhet av att hålla i utbildningar och har utbildningsmöjligheter • Har erfarenhet av Containerlösningar likt openshift • Om resursen är minst Filemaker 18 certifierade, motsvarande ”Developer Essentials”. • Erfarenhet av databasadministration i FileMaker samt SQL. • Erfarenhet av större organisationer med webbstrukturer liknande GU. • Erfarenhet av integrationer • Erfarenhet av servermiljöer i Windows/Linux • Kunskap inom dataskyddsförordningen • Kunskap inom bugghantering och IT-säkerhet

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter -*obligatorisk uppgift

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen